2DA. JORNADA DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN

CONFERENCIA MAGISTRAL

DR. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ARROYAVE

ING. FÉLIX DAVID RODRÍGUEZ MORÁN

M.C. GRACIANO AGUILAR CORTES

LIC. RAMÓN MUÑOZ GUTIÉRREZ